Aktualności

zawód zaufania publicznego

wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2002 r. syg. akt SK 20/01 (przewodniczący składu sędzia TK Marian Grzybowski, sprawozdawca sędzia TK Jerzy Ciemniewski) orzekający, że art.230 ust.3 ustawy o gn jest zgodny z art.2, art.22 i art.65 w zw. z art.31 ust.3 oraz nie jest niezgodny z art.45 Konstytucji RP.

W części uzasadnienia zawierającej stanowisko Trybunału (Trybunał Konstytucyjne zważył co następuje:…) zawarte są stwierdzenia uznające zawód rzeczoznawcy majątkowego jako zawód zaufania publicznego.