Aktualności

zawężenie kręgu uprawnionych do wstąpienia w najem po śmierci najemcy

Dz.U 119/2003 Poz. 1120 – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2003 r., sygn. akt P 31/02

Streszczenie: zawężenie kręgu osób uprawnionych do wstąpienia w najem po śmierci najemcy jest zgodne z konstytucją. Instytucja wstąpienia w najem jest w polskim prawie konsekwentnie utrzymywana przy zmiennym zakresie kręgu uprawnionych. Jest ona niewątpliwie instrumentem ochrony lokatorów, stabilizując ich stosunek najmu lokalu. Dzieje się to jednak kosztem i na rachunek właściciela lokalu. Ograniczenie kręgu osób wstępujących w najem służy więc ochronie praw właścicieli (wynajmujących) lokali.