Aktualności

Zamieszkanie lokalu

Interes prawny stanowi przesłankę materialnoprawną wyroku ustalającego istnienie stosunku prawno-rodzinnego jako podstawy do zamieszkania w lokalu mieszkalnym. Dlatego kasacja kwestionująca w ramach pierwszej podstawy ustalenia faktyczne wyroku bez powołania się na art. 189 k.p.c. jest bezskuteczna.

IV CKN 1172/00 – wyrok SN z dnia 11 lipca 2002 r.