Aktualności

Zalane grunty

Grunt, który znalazł się pod sztucznym zbiornikiem wodnym utworzonym na skutek spiętrzenia wody rzecznej w okresie przed wejściem w życie ustawy z dnia 30 maja 1962 r. – Prawo wodne (Dz.U. nr 34, poz. 158 ze zm.), stał się własnością państwa na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy wodnej z dnia 19 września 1922 r. (Dz.U. z 1928 r. nr 62, poz. 574 ze zm.)

– uchwała SN z 23 lipca 2004 r., III CZP 34/04