Aktualności

zakaz zwolnień od opłat sądowych w sprawach wieczystoksięgowych

Streszczenie: art. 6261 par. 4 kodeksu postępowania cywilnego, który wprowadzał bezwzględny zakaz zwolnień od opłat sądowych w sprawach wieczystoksięgowych, gdy prawo ujawnione w księdze nabyte zostało w sposób inny niż przez czynność notarialną (np. przez dziedziczenie, uwłaszczenie, zniesienie współwłasności czy dział spadku), jest niezgodny z konstytucją.

Dz. U. 204/2004 poz. 2091 – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 września 2004 r., sygn. akt P 4/04