Aktualności

Zachowek

Zgłoszenie przez uprawnionego do zachowku, w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku zarzutu nieważności testamentu, przerywa bieg terminu przedawnienia jego roszczenia o zachowek

wyrok z dnia 24 czerwca 2004 r., III CK 127/03