Aktualności

XXIII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, Rzeszów → 25 -26 września 2014 r., NOWE OBSZARY DZIAŁANIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO

PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

oraz

POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

zapraszają do udziału

w XXIII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych

NOWE OBSZARY DZIAŁANIA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO

R A M O W Y   P R O G R A M

 

25.09.2014 r. CZWARTEK

12.00 – 14.00

rejestracja uczestników i lunch bufetowy na powitanie

14.00 – 16.30

SESJA POWITALNA

 • powitanie uczestników
 • przemówienia okolicznościowe
 • wręczenie odznaczeń

      16.30 – 17.00

przerwa kawowa

17.00 – 19.00

SESJA WPROWADZAJĄCA

3 referaty max po 35 min wraz z dyskusją

 • 1 referat Henryk Jędrzejewski
  Udział rzeczoznawców majątkowych w gospodarce nieruchomościami
 • 2 referat Krzysztof Bratkowski
  Nowe wyzwania stojące przed środowiskiem rzeczoznawców majątkowych wobec regulacji dostępu do zawodu
 • 3 referat Krzysztof Grzesik
  Unia Europejska i TEGoVA – Partnerzy w podnoszeniu rangi zawodu rzeczoznawcy majątkowego

20.00 – 21.00

kolacja bufetowa z DJ-em i pokazem zespołu „Bartek i Delfina”

 

26.09.2014 r. PIĄTEK

9.30 – 11.00

I SESJA REFERATOWA

2 referaty po max 40 min z dyskusją

 • 1 referat dr Daniel Krajewski
  Kompensacja przyrodnicza realizowana w toku procesu inwestycyjnego
 • 2 referat dr Jerzy Dydenko
  Wybrane problemy budownictwa pasywnego

       11.00 – 11.30

przerwa na kawę

11.30 – 13.30

II SESJA REFERATOWA

 3 referaty max po 35 min wraz z dyskusją

 • 1 referat dr Barbara Hermann
  Problematyka oceny zmiany wartości nieruchomości w związku z tworzeniem obszarów ograniczonego użytkowania dla portów lotniczych
 • 2 referat dr Jan Łopato
  Renta dożywotnia o odwrócona hipoteka –  stan obecny i perspektywy
 • 3 referat Marcin Roj
  Due dilligence – proces badania i weryfikacji nieruchomości

       13.30 – 15.00

 lunch

15.00 – 17.00

III SESJA REFERATOWA

3 referaty max po 35 min wraz z dyskusją

 • 1 referat prof. Zygmunt Wnuk
  Obiekty antropogeniczne szkodzące krajobrazowi
 • 2 referat prof. Józefa Hrynkiewicz
  Wpływ lokowania elektrowni wiatrowych na wartość nieruchomości
 • 3 referat prof. Ryszard Cymerman
  Wycena dla potrzeb wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska

17.00 –  17.30

poczęstunek kawowy

19.00 – 02.00

 uroczysta kolacja z udziałem zespołu wokalno – instrumentalnego „capri new beat” i zespołu tanecznego „avogadro dance”

 

PATRONAT HONOROWY:

 • WOJEWODA PODKARPACKI
 • MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
 • PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

KOMITET HONOROWY KONFERENCJI

 • PRZEWODNICZĄCY: Henryk Jędrzejewski
 • CZŁONKOWIE: Andrzej Kalus, Wacław Baranowski, Andrzej Hopfer, Krzysztof Urbańczyk

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

 • prof. Stanisław Sosnowski (Wyższa Szkoła Inżynieryjno – Ekonomiczna w Rzeszowie) – przewodniczący
 • prof. Ryszard Cymerman (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski)
 • dr Janusz Jasiński (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski)
 • prof. Janusz Rak (Politechnika Rzeszowska)
 • prof. Zygmunt Wnuk (Uniwersytet Rzeszowski)

KOMITET  ORGANIZACYJNY: Bogusława Szczepanik, Kazimierz Głuszko, Elżbieta Halicka – Marszał, Barbara Czachur-Bednarska, Ryszard Piątek, Aleksander Turek, Jan Piechota i Andrzej Lubas

 

UCZESTNICTWO: Zadeklarowanie udziału oraz skuteczne zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wiąże się z wysłaniem drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną wypełnionego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie http//www.psrm.pl w zakładce KONFERENCJA oraz dokonaniem opłaty kosztów uczestnictwa.

 

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI WYNOSI:

 • Przy wniesieniu opłaty do 31 lipca 2014 r.: dla członków sfederowanych w PFSRM stowarzyszeń i osób towarzyszących – 750 zł, dla pozostałych osób – 900 zł.
  Przy wniesieniu opłaty po 31 lipca 2014 r. odpowiednio – 850 zł 1000 zł
  Ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa oraz wnoszenia opłat – 10.09.2014 r
  Koszty udziału obejmują: uczestnictwo i materiały konferencyjne, serwisy kawowe, lunche, udział uczestników konferencji w imprezach towarzyszących. Opłata za udział w konferencji nie obejmuje kosztów noclegów.
 • Należność za udział w konferencji prosimy wpłacić przelewem na konto PSRM w Rzeszowie:
  Nr: 26 1500 1100 1211 0001 1788 0000 Bank Zachodni WBK S.A. 5 o/ Rzeszów, w tytule przelewu prosimy wpisać: „XXIII KKRzM – imię i nazwisko, lub nazwę Stowarzyszenia”
 • Zmiana osoby zgłoszonej na konferencję jest możliwa bez dodatkowych kosztów, po pisemnym zgłoszeniu organizatorom tego faktu do dnia 10.09.2014 r. na adres sekretariatu.
 • Rezygnacja z udziału w konferencji bez ponoszenia kosztów uczestnictwa jest możliwa do dnia 10.08.2014 r., po pisemnym zgłoszeniu tego faktu organizatorom na adres sekretariatu. Po tym terminie zwrot w/w opłaty nie będzie możliwy.
 • W przypadku ilości zgłoszeń przekraczającej możliwości organizacyjne Konferencji o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność dokonanej wpłaty.

 

ZAKWATEROWANIE

Rezerwacji noclegów uczestnicy konferencji dokonują we własnym zakresie na hasło „KONFERENCJA”. Informacja o ofercie hotelowej uzgodnionej dla uczestników konferencji zamieszczona jest na stronie internetowej konferencjihttp://www.psrm.pl w zakładce KONFERENCJA

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI

Podkarpackie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów

telefon/faks: 17/864-24-67

e-mail: psrm@poczta.onet.pl

 

za Komitet Organizacyjny

Bogusława Szczepanik