Aktualności

Wytyczne PFSRM w zakresie definicji pojęcia potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego

W załączeniu Stanowisko Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w zakresie definicji pojęcia potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego, opracowane przez Przewodniczącego Komisji Standardów PFSRM Pana Radosława Gacę.

Potwierdzenie aktualnosci operatu_szacunkowego

Źródło: PFSRM