Aktualności

Wyrok TK – wypowiedzenie stosunku najmu

Dz.U. 83/2003 poz. 773 – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 29 kwietnia 2003 r., sygn. akt SK 24/02

Streszczenie: przepis art. 673 par. 3 kodeksu cywilnego, dopuszczający wypowiedzenie stosunku najmu zawartego na czas oznaczony tylko w wypadkach szczegółowo określonych przez strony w umowie, jest zgodny z konstytucją.