Aktualności

wyrok TK wyłączający możliwość wstąpienia w stosunek najmu osobom…

Dz. U. 167/2003 Poz. 1636 – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 września 2003 r. sygn. akt SK 28/03

Streszczenie: art. 8 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych wyłączający możliwość wstąpienia w stosunek najmu osobom, które w chwili śmierci najemcy posiadały tytuł prawny do zajmowania innego lokalu mieszkalnego oraz w zakresie, w jakim nie przewidywał wstąpienia w najem zstępnym rodzeństwa najemcy jest zgodny z konstytucją.