Aktualności

wyrok TK w sprawie niezgodności art 37 ustawy o zakwaterowaniu sił zbrojnych z konstytucją

Dz. U 134/2003 Poz. 1267 – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2003 r. sygn. akt K 35/01

Streszczenie: art. 37 ust. 1 ustawy z 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji. Narusza bowiem w stosunku do najemców lokalu mieszkalnego zasadę równej ochrony praw majątkowych, poddając nieuiszczone czynsz i opłaty z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przymusowemu ściągnięciu na podstawie tytułu wykonawczego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Trybunał orzekł ponadto, że art. 37 ust. 1 powyższej ustawy traci moc z dniem 31 grudnia 2003 r.