Aktualności

wyrok TK skuteczność zbycia spółdzielczego…

Streszczenie: skuteczność zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie będzie już zależeć od przyjęcia nabywcy w poczet członków spółdzielni, a mieszkańcy spółdzielni będą mogli weryfikować zasadność podwyżek opłat bezpośrednio w sądzie. Możliwe będzie także nabywanie przez najemców, niebędących członkami spółdzielni, własności wybudowanych ich nakładem lokali użytkowych – garaży, sklepików itp. na preferencyjnych warunkach

Dz. U. 63/2004 poz. 591

wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 marca 2004 r., sygn. akt K 32/03