Aktualności

wyrok TK możliwość zaliczenia do okresów wymaganych przy zasiedzeniu nieruchomości

Dz. U. 186 Poz. 1823 – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2003 r. sygn. akt P 3/03

Streszczenie: możliwość zaliczenia do okresów wymaganych przy zasiedzeniu nieruchomości Skarbu Państwa tylko połowy faktycznego okresu posiadania tej nieruchomości przed 1 października 1990 r. jest zgodne z konstytucją.