Aktualności

Wyrok TK – art 3 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP niezgodny z konstytucją

Dz.U. 113/2003 Poz. 944 – wyrok TK z 20 maja 2003 r., sygn. akt K 56/02

Streszczenie:

art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w części odnoszącej się do szczegółowych zasad ustalania wysokości równoważnika mieszkaniowego jest niezgodny z Konstytucją. Par. 11 ust. 2 i par. 12 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 1996 r. w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługującego osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych, są niezgodne z Konstytucją. Przepisy te utracą moc z dniem 31 grudnia 2003 r.