Aktualności

Wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości

Artykuł 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 ze zm.) nie wyłącza prawa właściciela nieruchomości do żądania, na podstawie przepisów k.c., wynagrodzenia za wcześniejsze korzystanie z niej przez gminę bez tytułu prawnego

wyrok SN z dnia 8 lipca 2004 r., IV CK 520/03