Aktualności

Wykup mieszkań

Cena sprzedaży kwatery lub lokalu mieszkalnego ustalona na podstawie art. 58 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 86, poz. 433 ze zm.; obecnie tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. nr 42, poz. 368 ze zm.) jest ceną wynikową w rozumieniu art. 540 § 1 k.c. – uchwała SN z 3 marca 2004 r., sygn. III CZP 122/03