Aktualności

Wykaz wymaganych dokumentów przy ubieganiu się o wydanie dziennika praktyki zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości

Wykaz wymaganych dokumentów przy ubieganiu się o wydanie dziennika praktyki zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości:

– wniosek o odbycie praktyki (druk nr 1 / druk nr 1a),

– dyplom ukończenia studiów wyższych,

– świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości lub dyplom ukończenia  studiów wyższych o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami w przypadku ukończenia studiów lub zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomościami w przypadku nie ukończenia jeszcze studiów,

– oświadczenie kandydata dotyczące spełnienia warunków umożliwiających przystąpienie do praktyki zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości – (druk nr 2),

– pisemna zgoda prowadzącego praktykę,

– czytelne dowody wpłat:

400,- zł za koordynację praktyki – na konto SRM we W-wiu,

121,40 – zł za wydanie dziennika praktyk – na konto PFSRM w W-wie.

 

W przypadku ukończenia studiów wyższych o specjalności związanej z gospodarką nieruchomościami należy dołączyć zaświadczenie  z uczelni, że program studiów uwzględnia minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

 

druk 1-wniosek-o-odbycie-praktyki-zawodowej

druk 1a wniosek-o-odbycie-praktyki-zawodowej – dla osób odbywających praktykę przy SRM we Wrocławiu

druk nr 2 -Oświadczenie kandydata