Aktualności

Wykaz wymaganych dokumentów przy ubieganiu się o wpisanie do systemu praktyk prowadzącego praktyki

Wykaz wymaganych dokumentów przy ubieganiu się o  wpisanie do systemu praktyk prowadzącego praktyki:

– zgłoszenie prowadzącego praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości i wskazanie osób uprawnionych, pod kierunkiem których, będzie odbywała się praktyka zawodowa – druk do pobrania poniżej,

– zgłoszenie  osoby uprawnionej do prowadzenia praktyk zawodowych z zakresu wyceny nieruchomości – druk do pobrania poniżej,

– kserokopie uprawnień zawodowych,

– wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,

– oświadczenie o niekaralności – druk do pobrania poniżej.
PFSRM – wniosek – zgłoszenie prowadzącego praktykę zawodową

PFSRM – zgłoszenie osoby uprawnionej

oswiadczenie_o_niekaralności