Aktualności

Wybory w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

19 listopada 2018  w trakcie posiedzenia Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych podjęta została Uchwała nr 17/11/2018 w sprawie zatwierdzenia kalendarza wyborczego Zarządu i Komisji Rewizyjnej PFSRM na kadencję w latach 2019-2022.

Do 30 listopada 2018 Stowarzyszenia zrzeszone w PFSRM mogą podać do Federacji kandydatów na prezydenta, v-ce prezydentów i członków Komisji Rewizyjnej (12 dni od 19 listopada).

W dniu 4 grudnia 2018 kandydaci będą przedstawiać Radzie Krajowej swoje programy wyborcze (16 dni od 19 listopada), celem ich udostępnienia do konsultacji środowiskowej w stowarzyszeniach.

17 stycznia 2019 odbędzie się jednodniowe posiedzenie wyborcze Rady Krajowej.

3 – letnia kadencja obecnego Zarzadu upływa 18 stycznia 2019r.

 

Załącznik: SKMBT_C28418112113290