Aktualności

Wpis w księdze wieczystej

W sytuacji gdy w chwili dokonywania czynności prawnej zbywca prawa własności ujawniony był w księdze wieczystej, a następnie prawo jego zostało wykreślone, wpis prawa nabywcy może nastąpić wyłącznie w drodze powództwa o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym.

I CKN 895/00 – postanowienie SN z 24 lipca 2002 r.