Aktualności

Własność w częściach ułamkowych

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługujące na podstawie art. 215 par. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze łącznie obojgu małżonkom pozostającym w ustroju rozdzielności majątkowej stało się z dniem uchylenia tego przepisu przedmiotem ich wspólności w częściach ułamkowych

– uchwała SN z 11 lutego 2005 r., III CZP 79/04