Aktualności

Zmiana numeru rachunku bankowego

Nastąpiła zmiana n-ru rachunku bankowego SRM we W-wiu.
Aktualny numer: 42 1560 0013 2000 1701 4349 8900

Prosimy o wpłacanie składek członkowskich oraz innych należności na wyżej podany numer.