Aktualności

Warsztaty – szkolenie 18 października 2019 r.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 18 października 2019 r. w Hotelu NOVOTEL we Wrocławiu przy ul. Wyścigowej 35.
Szkolenie ma charakter warsztatowy (8 godzin edukacyjnych, 4 punkty „warsztatowe”):

 

Badanie przydatności dowodowej operatu szacunkowego w sprawach sądowych i administracyjnych – 4 godziny

Warsztat poprowadzi:

Monika Drobyszewska – rzeczoznawca majątkowy, od ponad jedenastu lat związana z gospodarką nieruchomościami publicznymi, wykładowca akademicki i szkoleniowiec.

 

  1. Ocena prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych w świetle doświadczeń komisji oceniających (KAiOW przy SRM we Wrocławiu i KA przy PFSRM) – 4 godziny:

Warsztat poprowadzi:

Leszek Saleta – rzeczoznawca majątkowy od 1996 roku,

  • członek KA przy PFSRM od 2005 roku,
  • członek KAiOW przy SRM we Wrocławiu od 2005 roku,
  • przewodniczący KAiOW przy SRM we Wrocławiu od 2015 roku.

 

Koszt szkolenia:

160 zł/osobę dla członków SRM we Wrocławiu mających na bieżąco opłacone składki

250 zł/osobę dla pozostałych uczestników

*Osoby uczestniczące w szkoleniu nie posiadające uprawnień – do ceny zostanie doliczony 23% VAT

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy do 4 października 2019 r. po tym terminie wpłat y będą zwiększone o 50,00 zł.

Wpłaty na konto SRM we Wrocławiu

42 1560 0013 2000 1701 4349 8900