Aktualności

W razie nieokreślenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub podania wartości nie odpowiadającej wartości rynkowej

W razie nieokreślenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub podania wartości nie odpowiadającej wartości rynkowej organ podatkowy dokona jej ustalenia z uwzględnieniem opinii biegłych (art. 10 ust. 3 ustawy z 1983 r. o opłacie skarbowej). Treść powyższego przepisu implikuje zatem konieczność wypowiedzenia się w tej sprawie przez biegłych, a nie przez jednego biegłego.

1997.10.08 wyrok NSA U SA/Sz 1857/96 w Szczecinie