Aktualności

Użytkowanie wieczyste

Roszczenie o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym (art. 208 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) przysługuje również wtedy, gdy państwowa osoba prawna przed dniem 5 grudnia 1990 r. złożyła wniosek o oddanie jej gruntu państwowego w zarząd

wyrok z dnia 24 marca 2004 r. I CK 549/03