Aktualności

Użytkowanie wieczyste

wyrok SN z 16 maja 2003 r., IV CKN 103/01

Zmiana celu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste, będącego podstawą udzielenia bonifikaty opłaty rocznej, jest – zgodnie z art. 73 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – wyłączną przesłanką jej wypowiedzenia także wtedy, gdy nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste przed dniem wejścia w życie tej ustawy