Aktualności

Użytkowanie wieczyste

Decyzje ostateczne o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste, podjęte przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. nr 115, poz. 74 ze zm.), stanowią nadal podstawę do zawarcia umowy o użytkowanie wieczyste – wyrok SN z 14 marca 2003 r., V CKN 1800/00