Aktualności

ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustwy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz.U z 2006 r. nr 249, poz. 1827
Weszła w życie z dniem 29 grudnia 2006 r. z mocą od 31 grudnia 2006 r.