Aktualności

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Dz. U. Nr 175, poz. 1459, weszła w życie z dnie 13 października 2005 r.