Aktualności

ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz. U. 141/2004 poz. 1492

Wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 22 września 2004 r.