Aktualności

ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

(Dz. U. 165/2003 poz. 1591)

Weszła w życie: 20 października 2003 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.