Aktualności

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy

Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw

Wejdzie w życie: 11 lipca 2003 r. (art. 1 pkt 50 – w części dotyczącej obowiązku przeprowadzania kontroli wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r)

Dz.U. 80/2003 Poz. 718