Aktualności

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dz.U. 80/2003 poz. 717

Wchodzi w życie 11 lipca 2003