Aktualności

Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

(tekst pierwotny: Dz. U. 1920 r. Nr 31 poz. 178)

(tekst jednolity: Dz. U. 1933 r. Nr 24 poz. 202)

(tekst jednolity: Dz. U. 1996 r. Nr 54 poz. 245)