Aktualności

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. Nr 16, poz. 93