Aktualności

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 115 poz. 741)

(tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 46 poz. 543)