Aktualności

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635
Weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.