Aktualności

ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

Dz. U. 94/2005 poz. 785

Weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 30 maja 2005 r.

Streszczenie: w sprawach, w których postępowanie o otwarciu układu zostało wydane przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24 października 1934 r. – Prawo o postępowaniu układowym (Dz.U. nr 93, poz. 836 z późn zm.)