Aktualności

ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym

Dz.U. nr 42/2003 poz. 363

z wyjątkiem przepisów art. 24 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. 11 marca 2003 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2003 r.