Aktualności

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego

(tekst pierwotny: Dz. U. 1960 r. Nr 30 poz. 168)

(tekst jednolity: Dz. U. 1980 r. Nr 9 poz. 26)

(tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071)