Aktualności

ustawa z dnia 11 września 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Dz. U. 180/2003 poz. 1759

Weszła w życie 7 listopada 2003 r.