Aktualności

Upadłość

W procesie o ustalenie nieważności umowy sprzedaży przedsiębiorstwa prowadzonego wcześniej przez upadłego (art. 113 prawa upadłościowego z 24 października 1934 r. – t.j.: Dz.U. z 1991 r. nr 118, poz. 512 ze zm.) legitymację procesową ma tylko syndyk upadłości (art. 60 prawa upadłościowego) – wyrok SN z 14 lutego 2003 r., IV CKN 1750/00