Aktualności

Umowa na czas oznaczony

Umowa dzierżawy zawarta na okres do końca życia dzierżawcy jest umową zawartą na czas oznaczony – wyrok SN z 16 kwietnia 2003 r., II CKN 6/01