Aktualności

Udziały w nieruchomości

Wadliwe określenie wielkości udziałów przypadających właścicielom lokali we wspólnej nieruchomości, dokonane w czynnościach procesowych wyodrębnienia i sprzedaży lokali, powoduje nieważność tylko postanowień dotkniętych wadą.

IV CKN 896/00 – postanowienie SN z 14 marca 2002 r.