Aktualności

Udostępnienie lokalu

Obowiązek członka spółdzielni mieszkaniowej udostępnienia spółdzielni zajmowanego lokalu określają przepisy prawa lub postanowienia statutu wyznaczające granice korzystania przez spółdzielnię z przysługującego jej prawa własności (art. 140 k.c.).