Aktualności

Uchylenie uchwały

Niezawiadomienie członka wspólnoty mieszkaniowej o terminie zebrania właścicieli może stanowić podstawę uchylenia przez sąd uchwały wspólnoty, jeżeli zostanie wykazane, że uchybienie to mogło mieć wpływ na jej treść (art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali – t.j.: Dz.U. 2000 r. nr 80, poz. 903) –wyrok SN z dnia 16 października 2002 r., IV CKN 1351/00