Aktualności

Uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej

Sprawa o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej, której przedmiotem jest przeznaczenie środków finansowych wynikających z rozliczenia centralnego ogrzewania za określony okres na pokrycie takich kosztów w przyszłości, jest sprawą o prawa majątkowe (art. 17 pkt 4 k.p.c.) – uchwała SN z 7 stycznia 2004 r., sygn. akt III CZP 100/