Aktualności

Ubezpieczenie

Treść  nowego porozumienia , dotyczącego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców prowadzących działaność w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego znajduje się w zakładce Informator.