Aktualności

Szkolenie w dniu 19 listopada 2021 r. Odbędzie się w II kwartale 2022 r.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 19 listopada 2021 r. od godziny 9:00 w Hotelu Novotel Wrocław Centrum ul. Powstańców Śląskich 7.

8 godzin szkolenia – 4 punkty szkoleniowe

szkolenie poprowadzi:

dr inż. arch. Jacek Barski – Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta Urząd Miejski Wrocławia.

 

Temat: PLANOWANIE PRZESTRZENNE MIASTA WROCŁAWIA W PRAKTYCE

 

 

Blok 1:
Nawigacja po wrocławskim Systemie Informacji Przestrzennej:

 1. Wyszukiwanie nieruchomości (adresy, numery działek);
 2. Narzędzia dostępne w serwisie;
 3. Zawartość tematyczna;
 4. Wyszukiwanie informacji.

Blok 2:
Interpretacja zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zależnie od daty uchwalenia:

 1. System planowania przestrzennego;
 2. Relacje pomiędzy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planami miejscowymi i decyzjami o warunkach zabudowy;
 3. Różnice w zapisach wybranych planów miejscowych z poszczególnych okresów opracowania/uchwalenia.

 

Koszt szkolenia:

 • 220 zł/osobę dla członków SRM we Wrocławiu mających na bieżąco opłacone składki,
 • 270 zł/osobę dla pozostałych rzeczoznawców majątkowych
 • 270 zł/osobę + VAT 23% dla pozostałych uczestników niebędących rzeczoznawcami majątkowymi

 

Zapisy na szkolenie wyłącznie poprzez stronę www.srm.wroclaw.pl w zakładce Szkolenia.

Przy zgłaszaniu prosimy o podanie dokładnych danych do faktury VAT.

 • Uwaga:

Liczba miejsc ograniczona do 70 miejsc ze względu na możliwości sali i obostrzenia epidemiologiczne.  Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy  do 12 listopada 2021  r. Po tym terminie jeżeli będą nieopłacone miejsca, organizator szkolenia będzie kontaktował się z kolejnymi osobami z listy rezerwowej.

 • Wpłaty na konto SRM we Wrocławiu:
 • 42 1560 0013 2000 1701 4349 8900