Aktualności

Szkolenie online 26 sierpnia 2020 r. we Wrocławiu

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu zaprasza na szkolenie które odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2020 r.
(środa) w godzinach od 9.00, poprzez obsługę systemu wirtualnych spotkań na platformie VMS NOT Informatyka.

Szkolenie ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust 2. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Szkolenie obejmuje 8 godzin edukacyjnych tj. 4 punkty.

1. Proceduralne i materialne aspekty odpowiedzialności rzeczoznawcy majątkowego

prowadzący: Radca Prawny Małgorzata Garczyńska

Wymagania, które muszą zostać spełnione:

  1. Posiadanie komputera z dostępem do internetu, wbudowanymi w laptopy kamerkami lub innym sprzętem który umożliwi komunikację.
  2. Wymagane jest korzystanie z oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox. Platforma na której odbędzie się szkolenie, jest oparta na przeglądarce.
  3. Dołączenie do szkolenie odbędzie się poprzez otwarcie wcześniej przesłanego uczestnikom linku oraz godzinie, która będzie również podana w mailu.

Pytania w trakcie szkolenia można również zadawać na stronie na czacie.

Szkolenie jest przewidziane dla max. 150 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Koszt szkolenia:80 zł/osobę dla członków SRM we Wrocławiu mających na bieżąco opłacone składki
130 zł/osobę dla pozostałych uczestników
*Osoby uczestniczące w szkoleniu nie posiadające uprawnień – do ceny zostanie doliczony 23% VAT
Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy do 21 sierpnia 2020  r. po tym terminie wpłat y będą zwiększone o 50,00 zł.

Zapisy na szkolenie wyłącznie poprzez stronę www.srm.wroclaw.pl w zakładce Szkolenia.

Przy zgłaszaniu prosimy o podanie dokładnych danych do faktury VAT.

 

Wpłaty na konto SRM we Wrocławiu: 42 1560 0013 2000 1701 4349 8900